Spotkanie z Lechem Wałęsą w ECS

Spotkanie z Lechem Wałęsą w ECS

Nasi Klienci

Spotkanie nauczycieli z Gotlandii z Lechem Wałęsą, które odbyło się pod koniec października w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności. Pan Prezydent był jak zwykle w doskonałej formie. Opowiadał o początkach Solidarności, Polsce w okresie komunizmu, zainicjował dyskusję o ponadczasowych i ponadnarodowych wartościach, jakich coraz mniej we współczesnym świecie.

16.11.2015